De Wijkraad Kaudenaarde heeft als doel om:

 • hét eerste aanspreekpunt voor alle wijkbewoners te zijn,
 • de enige vertegenwoordiger van de Kaudenaardewijk bij de gemeente Dilbeek te zijn,
 • de eigen werking (structuur en boekhouding) te vereenvoudigen.

Hiervoor worden de bestaande vzw Raad van "Strate" en vzw De Koepel samengesmolten in de vzw Wijkraad Kaudenaarde. (omwille van de lopende beheerscontracten van de gebouwen blijft de vzw De Koepel officieel behouden)
De werking van de Wijkraad Kaudenaarde is opgebouwd rond drie werkgroepen:

 • de WG Gebouwen & Uitbating staat in voor het onderhoud en het beheer van de gebouwen van ’t Verloren Hofke;
 • de WG Personen & Verenigingen staat in voor de organisatie van wijkactiviteiten en de communicatie met alle wijkbewoners en lokale verenigingen;
 • de WG Leefomgeving staat in voor de wegeninfrastructuur, de verkeersveiligheid, de netheid, de rust en het milieu van de Kaudenaardewijk en de administratie van het BIN.

Het bestuur van de vzw Wijkraad Kaudenaarde bestaat uit de leden van deze werkgroepen.
De lokale verenigingen betrokken bij de Wijkraad Kaudenaarde zijn:

 • JK Oosthoek vzw
 • Chiro IRIS
 • Senioren
 • Groen Treeske
 • Adventure Diving vzw

In het bijgevoegde PDF document vind je verdere informatie over werking van de wijkraad